Mikroregión Červený kameň

Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk

Novinky

Mikroregión Červený Kameň

Malebný vinársky mikroregión je zoskupením deviatich obcí, združených okolo osobitého objektu stredoeurópskeho staviteľstva - hradu Červený Kameň. Jeho súčasťou je 9 obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, v minulosti patriace do panstva Červeného Kameňa. Dianie v regióne od nepamäti ovplyvňovalo pestovanie hrozna, ktoré malo zásadný vplyv na život obyvateľov. Ľudia v tejto oblasti do dnešných dní nadväzujú na starobylé tradície predkov. Dbajú na udržiavanie folklóru, vinohradníckych a vinárskych obyčajov, zachovávajú pokojnú atmosféru vidieka s rázovitou architektúrou Malých Karpát. Oblasť je tým agroturisticky príťažlivá a rozvíja sa v nej cestovný ruch. K rozvoju prispievajú tiež kvalitné značené turistické trasy i cyklotrasy v celom regióne.

Ponuka aktivít

 • Malokarpatská vinná cesta
 • Projekt prechádzky storočiami pálffyovského grófstva 2006-2013
 • Festival pálffyovského grófstva 2006

Naše ciele

Cezhraničná spolupráca našich obcí pri:
Získavaní turistov - príprave tzv. programu denných návštev jednotlivých obcí (zostavenie kompletného programu na celý deň v danej obci). Hospodársky rozvoj regiónu - spolupráca našich podnikateľov. Kultúrny rozvoj - organizovanie spoločných alebo výmenných kultúrnych a športových podujatí.


Báhoň
 • e-mail: starosta@bahon.sk
 • tel.: 00421-33-6455193
 • OÚ - Báhoň, SNP 65, 900 84
 • www.bahon.sk
Budmerice
 • e-mail: prednosta@budmerice.sk
 • tel.: 00421-33-6448190
 • J.Rašu 534, 900 86 Budmerice
 • www.budmerice.sk
Častá
 • e-mail: obeccasta@stonline.sk
 • tel.: 00421-33-6495205
 • Častá, Hlavná 168, 900 89
 • www.obec-casta.sk
Doľany
 • e-mail: obecnyurad@dolany.sk
 • tel.: 00421-33-6499113
 • Doľany č.169 900 88
 • www.dolany.sk
Dubová
 • e-mail: starosta@dubova.sk
 • tel.: 00421-33-6429324, 6475442
 • Hlavná ulica č. 39, 900 90
 • www.dubova.sk
Jablonec
 • e-mail: jablonec@golemtech.sk
 • tel.: 00421-33-6488113
 • Jablonec, Hlavná 206, 900 86
 • www.jablonec.sk
Píla
 • e-mail: obecpila@stonline.sk
 • tel.: 00421-33-6495208
 • 900 89 Pezinok
 • www.obecpila.sk
Štefanová
 • e-mail: stefanovaou@max.euroweb.sk
 • tel.: 00421-33-6487191, 6487125
 • 900 86 Štefanová 100
 • www.stefanova.sk
Vištuk
 • e-mail: vistuk@vistuk.sk
 • tel.: 00421-33-6446192
 • 900 85 Vištuk, Hlavná 353
 • www.vistuk.sk